привет мир      Өз жобажазба      Өз жобажазба      Өз жобажазба      Өз жобажазба      Өз жобажазба      Өз жобажазба      Өз жобажазба      Өз жобажазба      Өз жобажазба     
[espro-slider id=356]
Картинки для демонстрации работы скрипта смены изображений
Нормативтік құжаттар

Заңдар

1.Қазақстан  Республикасының Білім туралы заңы

(04.07.2018 ж. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)

Об-образовании_kaz_20181029 — копия

2.Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру туралы заңы

(04.07.2018 ж. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)

Об-информатизации_95699_kaz_20181112

3.Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасындағы Тiл туралы заңы

(24.05.2018 ж. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)

О-языках-в-РК_kaz_20181029

4.Қазақстан Республикасының Ғылым туралы заңы

(04.07.2018 ж. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)

О-науке_kaz_20181029

5.Қазақстан Республикасының Конституциясы

(10.03.2017 ж. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)

Конституция-РК_kaz_20181029

6.Қазақстан Республикасының Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңы

(04.07.2018 ж. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)

О-разрешениях-и-уведомлениях_kaz_20181029

7.Қазақстан Республикасының Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңы

(22.12.2016 ж. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)

О-религиозной-деятельности-и-религиозных-объединениях_kaz_20181029

8.Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы заңы

(24.05.2018 ж. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)

О-правах-ребенка-в-Республике-Казахстан_12890_kaz_20181112

9.Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк жастар саясаты туралы заңы

(13.06.2018 ж. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)

О-государственной-молодежной-политике_kaz_20181029

10.Қазақстан Республикасының Кемтар балаларды әлеуметтiк және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы заңы

(02.07.2018 ж. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)

О-социальной-и-медико-педагогической-коррекционной-поддержке-детей-с-ограниченными-возможностями_kaz_20181029

11.Қазақстан Республикасының Отбасы үлгiсiндегi балалар ауылы және жасөспiрiмдер үйлерi туралы заңы

(24.05.2018 ж. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)

О-детских-деревнях-семейного-типа-и-домах-юношества_kaz_20181029

12.Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдептілік нормаларын және мінез-құлық қағидаларын одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы Жарлығы

(01.06.2017 ж. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)

О-мерах-по-дальнейшему-совершенствованию-этических-норм-и-правил-поведения-государственных-служащих-Республики-Казахстан_kaz_20181029

13.Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы заңы

(29.06.2018 ж. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)

О-государственной-службе-Республики-Казахстан_kaz_20181029

14.Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарын ұйымдастыру және жүргізу қағидаларын бекіту туралы бұйрығы

(12.06.2018 ж. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)

Об-утверждении-правил-организации-и-проведения-курсов-повышения-квалификации-педагогических-кадров_kaz_20181029

15.Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын… бұйрығы

(29.06.2018 ж. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)

Об-утверждении-Правил-и-условий-проведения-аттестации-_kaz_20181029

16.Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің “Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар” санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығы

(06.11.2018 ж. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)

СанПИН_114964_kaz_20181106

Заңдар

 1. Қазақстан Республикасының Конституциясы
 2. Білім туралы Заңы
 3. ҚР Тіл туралы Заңы
 4. Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі
 5. Дене шынықтыру және спорт Заңы
 6. Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың профилактикасы мен балалардың қадағалаусыз және панасыз қалуының алдын алу туралы
 7. Бала құқықтары туралы Конвенциясы
 8. Азаматтық қорғау туралы
 9. Кемтар балаларды әлеуметтiк және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы

Қаулылар

 1. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту жөніндегі 2012 – 2016 жылдарға арналған ұлттық іс-қимыл жоспарын бекіту туралы
 2. Әлеуметтік қорғалмаған білім алушылар мен күнкөрісі төмен отбасылардан шыққан білім алушыларға қаржылай және материалдық көмек көрсетуге бөлінетін қаражатты жұмсау ережесін бекіту туралы
 3. Білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттау ережесі

Бұйрықтар

 1. Мемлекеттік білім беру ұйымдарының кітапханалар қорын қалыптастыру, пайдалану және сақтау бойынша қағидаларды бекіту туралы
 2. Орта білім беру ұйымдарында сынып жетекшілігі туралы ережені бекіту туралы
 3. Орта білім беру ұйымдары үшін міндетті мектеп формасына қойылатын талаптарды бекіту туралы
 4. Білім беру ұйымын мемлекеттік аттестаттау мен аккредиттеуден өткізуді ұйымдастыру бойынша нормативтік құқықтық актілерді бекіту туралы
 5. Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытудың білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымдарды мемлекеттік аттестаттауды және өзіндік бағалауды ұйымдастыру және өткізу жөніндегі бағдарлама және әдістемелік ұсынымдар
 6. Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттау жүргізудің үлгі ережесін бекіту туралы
 7. Жалпы білім беру ұйымдарының (бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру) түрлері бойынша қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы
 8. Алтын белгі” белгісі туралы ережені бекіту туралы
 9. Білім беру қызметінде білім беру ұйымдары пайдаланатын қатаң есептегі құжаттардың нысандарын бекіту туралы
 10. Қолайсыз ауа райы метеожағдайларында орта білім беру ұйымдарында, сондай-ақ техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында сабақтарды тоқтату қағидаларын бекіту туралы
 11. Оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру Ережесін бекіту туралы
 12. Педагогикалық әдеп қағидалары
 13. Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын, оның ішінде балаларға арналған қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы
 14. Мектепке дейінгі жастағы және мектеп жасындағы балалар орта білім алғанға дейін оларды есепке алуды ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы

Ережелер

 1. Облыстық пән мұғалімдер олимпиадасының Ережесі
 2. «Жалпы білім беру мектебінің бейінді сыныптарына арналған үздік арнайы курс» облыстық конкурсы туралы ЕРЕЖЕ

Нұсқаулықтар

 1. 2014-2015 о.ж арналған әдістемелік нұсқау хат
 2. 2016-2017 оқу жылына арналған әдістемелік нұсқау хат

 

About

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.